Vad gör vi åt den bristande uppföljningen?

Vad gör vi åt den bristande uppföljningen?

För en tid sedan skrev vi ett inlägg om ett problem som jag tror att de flesta av oss som jobbar med rekrytering är väl medvetna om, nämligen att många kandidater upplever att de inte får rätt återkoppling i rätt tid. Uppföljningen sker inte när kandidatens behov av...