skräddarsydd rekrytering

Vi erbjuder skräddarsydda och hållbara tjänster inom rekrytering och HR. Tillsammans hjälps vi åt att skapa starka team, bestående av trygga och engagerade ledare och medarbetare.

Våra tjänster

Rekrytering

Skräddarsydd rekrytering baserat på era behov och förutsättningar. Vi kan bistå med allt från att formulera kravprofiler till att hantera hela rekryteringsprocessen.

Mer om rekrytering

Headhunting

Effektivt och träffsäkert uppsökande arbete för att hitta lämpliga kandidater till den tjänst som ni vill tillsätta. Vi anpassar vår strategi så att den passar ert företag.

Mer om headhunting

HR-konsulting

Stöttning och rådgivning i HR-relaterade frågor – oavsett om det gäller en enskild chef eller anställd, teamet eller hela organisationen.

Mer om hr-konsulting

Second opinion

Rådgivning och kvalitetssäkring i slutskedet av er rekryteringsprocess. Vi gör en objektiv bedömning av kandidaternas personliga egenskaper och kompetenser.

Mer om second opinion

Varför Skill U?

Det ska vara enkelt att arbeta med oss på Skill U – både för dig som vill anlita oss, och för dig som söker arbete och kommer i kontakt med oss av den anledningen.

Allt vi gör genomsyras av en tro på enkelhet, flexibilitet och anpassning, och vi arbetar med högkvalitativa och adaptiva processer, mot våra kandidater såväl som våra partners. I praktiken innebär det att vi skräddarsyr våra lösningar utifrån de behov som föreligger. Så snart ett behov har uppdagats, kan vi kliva in och agera som ett konsultativt och professionellt bollplank. Därefter kan vi hjälpa till med samtliga steg i rekryteringsprocessen, eller endast de steg där kunden behöver oss.

Vi menar att grunden i en välfungerande organisation är hållbara team och medarbetare, med ett ledarskap som stöttar detta. Därför är det målbilden vi jobbar mot, i alla våra rekryteringsuppdrag. Vi lägger stor vikt på förmågor, egenskaper och potential hos individen, som denne kan föra med sig in i organisationen.

Att bedöma kompetens och se potential hos människor och förstå vad de kan åstadkomma med rätt förutsättningar, och att matcha dessa individer mot rätt organisation för att skapa tillväxt, goda resultat och framgång – det är vad vi brinner för.

Av erfarenhet vet vi att långsiktiga samarbeten brukar vara gynnsamt för både resultat och kvalitet. Därför strävar vi efter långsiktighet med både samarbetspartners och kandidater. Ett personligt och professionellt bemötande, löpande och tydlig information, samt återkoppling och uppföljning är en självklarhet för oss. Det gäller oavsett i vilken del av rekryteringsprocessen vi möts och om du vill ha vår hjälp att rekrytera eller för att du söker en tjänst som vi hanterar.

Vi tar hjälp av tekniken och de senaste rönen inom testning och personlighetskartläggning för att hitta, attrahera och kvalitetssäkra rätt kandidater.

Vår process

Skräddarsydda tjänster
– professionellt och personligt

När du anlitar Skill U kan du räkna med en lika professionell som smidig process. Vi sätter stort värde i att lära känna dig och ditt företag, och tar fram skräddarsydda tjänster som passar verksamhetens specifika behov och förutsättningar.

Skill U har en mer aktiv approach än andra rekryteringsföretag. De förstår vad vi gör och vad vi behöver och ger sig inte förrän de hittat rätt kandidat med fokus på kvalitet och inte kvantitet. Vi uppskattar verkligen att de gör en djupanalys både vad gäller de tekniska kunskaperna vi letar efter men även i personligheten. Vi får en ärlig bedömning av kandidaterna och använder också Skill U som bollplank. Det har sparat mig enormt mycket tid och till på köpet är de roliga att jobba med.

Fredrik Schön
VD, Transiro

Vi har länge jobbat med Anna hos Skill U och uppskattar verkligen hennes engagemang och personliga bemötande. Anna är duktig på att skanna kandidater och sätter sig in i vår situation för varje rekrytering hon gör. Hon förstår inte bara marknaden utan också vår verksamhet. Slutligen följer hon också alltid upp Skill U:s rekryteringar och det uppskattar vi.

Ann-Marie Lundmark
Managing Director, iFACTS AB

Vi gillar Skill U:s upplägg. De är rekryterare som anpassar sig efter oss och vad vi behöver och gör verkligen allt för att det ska bli bra för oss. Allt funkade perfekt – och detta mitt i Corona pandemin. Dealen var från början att vi skulle bli nöjda och vi har verkligen direkt fått stort förtroende för Skill U. Hela processen har varit otroligt smidig. De har varit lätta att få tag på och att kommunicera med. Dessutom kan vi vara väldigt raka när det gäller våra önskemål och vad vi söker.

Stefan Wallmark
Marknads och Försäljningschef, Tegelmäster AB