HR-konsulting

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor, i synnerhet om företaget saknar en intern HR-avdelning. Ofta landar då HR-frågorna på närmsta chef, som inte alltid har den kunskap eller erfarenhet som behövs för att känna sig trygg i HR-rollen.
Kanske har ni en chef som behöver stöttning i sitt ledarskap gällande hur hen ska hantera vissa känsliga personalfrågor, till exempel om en medarbetare har återkommande sjukfrånvaro och chefen behöver hjälp med bästa sätt att agera i frågan?

Eller behöver ni hjälp att skapa och utforma en personalhandbok, som kan fungera som stöd gällande personalfrågor i er organisation? Då kan ni anlita oss på Skill U för HR-konsulting.

Det kan dyka upp frågor kring hur en uppsägning ska hanteras, hur ett anställningsavtal ska vara utformat och andra arbetsrättsliga utmaningar. Ibland är frågorna av mer strategisk karaktär gällande organisationen. Även för dessa fall kan HR-konsulting vara ett sätt att komma vidare.

I tjänsten HR-konsulting ingår även hjälp på teamnivå. Ni kanske har ett team som inte fungerar helt friktionsfritt och behöver stöttning i form av teambuildning. Då kan vi gå in och bland annat göra personlighetsanalyser på hela teamet, inklusive chefen, och ha enskilda möten och återkopplingar för att var och en ska få en djupare förståelse för sig själv och sitt eget agerande och hur det påverkar de andra i teamet.

Kort sagt kan vi stärka upp med det mesta inom HR-området, när helst ni känner osäkerhet eller bara vill ventilera en fråga.

Träffsäker rekrytering

Vi på Skill U vill uppnå en så träffsäker rekrytering som möjligt. Till vår hjälp har vi vårt verktyg där du som kund kan ta del av statistik – i realtid – om vem som har visat intresse för er jobbannons, vilket ger lärdomar och insikter kring målgruppen. Du ser hur annonserna presterar i de olika digitala kanalerna, och visningarna av de bäst presterande annonserna anpassas automatiskt. På så sätt når ni fler relevanta kandidater ju längre kampanjen ligger ute.

Parallellt med att annonserna ligger ute, samlar vi även in varumärkesstatistik om er. Den information som ni får om era kandidater hjälper er att positionera er organisation ännu bättre i framtiden. Ert varumärke får med andra ord en skjuts, samtidigt som vi säkerställer att ni får fler relevanta CV:n att välja mellan.

Vi på Skill U ser det som en stor fördel att kunna ta hjälp av tekniken – även på ett så ”mänskligt” område som rekrytering. Vi ser datadriven rekrytering som ett mycket bra komplement till våra mer traditionella metoder – ett komplement som ger oss möjlighet att effektivisera vårt arbete och på ett enkelt sätt få till mer träffsäkra rekryteringar.

Precis som inom många andra områden, kompletterar tekniken och den mänskliga insatsen varandra på ett fantastiskt bra sätt. Därför vill vi gärna slå ett slag för datadriven rekrytering.

Andra tjänster som vi erbjuder