Rekrytering i Malmö

rekrytering
Vi ser rekrytering som ett partnerskap, snarare än en tjänst, och vårt fokus ligger alltid på kvalitet – inte kvantitet. Därför vill vi gärna lära känna ert företag och skaffa oss en förståelse för era behov, på djupet.

Oavsett om ni är ett stort multinationellt bolag eller en startup, eller om ni söker en ny medarbetare, eller en ledare, så kan vi hjälpa till. Våra professionella rekryteringsmetoder skiner igenom i detaljerna. Vi rekryterar nämligen inte bara en medarbetare, utan vi rekryterar en personlighet – en personlighet som ska passa in i rollen såväl som i er organisation. Genom att lyfta upp och promota er organisation via våra kanaler, når vi lättare ut till de kandidater som passar er.

Vi vet att behoven som är förknippade med en rekrytering kan se väldigt olika ut, beroende på bland annat rollen som ska tillsättas, budget, tidsramar och hur mycket interna resurser som finns till förfogande. Därför erbjuder vi hjälp med processens alla skeden; kravprofiler, annonsering, gallring, intervjuer, tester, referenstagning, med mera. Tillsammans med er går vi igenom era behov och förutsättningar och ni väljer själva de delar av rekryteringsprocessen ni vill ha hjälp med.

För oss är personligt bemötande och tillgänglighet A och O – oavsett hur mycket hjälp ni behöver av oss. Vi tror på transparens och att följa den digitala utvecklingen, och vi arbetar med det senaste inom testning och personlighetskartläggning. Testerna hjälper oss att fatta mer välgrundade rekryteringsbeslut, och säkerställer en icke-diskriminerande och tidseffektiv process med hög träffsäkerhet.

Datadriven Rekrytering

rekrytering malmö
Vi vet hur svårt det kan vara att nå ut och komma i kontakt med rätt mottagare i den digitala djungeln – både vad gäller att skapa kännedom om er som arbetsgivare och att hitta rätt kandidater när ni vill tillsätta en tjänst. Många trängs om utrymmet och alla vill göra sin röst hörd. Konkurrensen om att vinna målgruppens uppmärksamhet är tuff. Som tur är, finns det hjälp att ta till.
En av metoderna vi på Skill U arbetar med, är datadriven rekrytering. Kort beskrivet handlar datadriven rekrytering om att man samlar in fakta och statistik som ska ligga till grund för bättre rekryteringsbeslut. Till vår hjälp har vi ett verktyg som hittar precis rätt kandidat och samtidigt ger ert arbetsgivarvarumärke en rejäl skjuts.

Med vårt verktyg kan du ta del av statistik – i realtid – om vem som har visat intresse för er jobbannons, vilket ger lärdomar och insikter kring målgruppen. Du ser hur annonserna presterar i de olika digitala kanalerna, och visningarna av de bäst presterande annonserna anpassas automatiskt. På så sätt når ni fler relevanta kandidater ju längre kampanjen ligger ute.

Parallellt med att annonserna ligger ute, samlar vi även in varumärkesstatistik om er. Den information som ni får om era kandidater hjälper er att positionera er organisation ännu bättre i framtiden. Ert varumärke får med andra ord en skjuts, samtidigt som vi säkerställer att ni får fler relevanta CV:n att välja mellan.

Vi på Skill U ser det som en stor fördel att kunna ta hjälp av tekniken – även på ett så ”mänskligt” område som rekrytering. Vi ser datadriven rekrytering som ett mycket bra komplement till våra mer traditionella metoder – ett komplement som ger oss möjlighet att effektivisera vårt arbete och på ett enkelt sätt få till mer träffsäkra rekryteringar. Precis som inom många andra områden, kompletterar tekniken och den mänskliga insatsen varandra på ett fantastiskt bra sätt. Därför vill vi gärna slå ett slag för datadriven rekrytering.

Träffsäker rekrytering

Vi på Skill U vill uppnå en så träffsäker rekrytering som möjligt. Till vår hjälp har vi vårt verktyg där du som kund kan ta del av statistik – i realtid – om vem som har visat intresse för er jobbannons, vilket ger lärdomar och insikter kring målgruppen. Du ser hur annonserna presterar i de olika digitala kanalerna, och visningarna av de bäst presterande annonserna anpassas automatiskt. På så sätt når ni fler relevanta kandidater ju längre kampanjen ligger ute.

Parallellt med att annonserna ligger ute, samlar vi även in varumärkesstatistik om er. Den information som ni får om era kandidater hjälper er att positionera er organisation ännu bättre i framtiden. Ert varumärke får med andra ord en skjuts, samtidigt som vi säkerställer att ni får fler relevanta CV:n att välja mellan.

Vi på Skill U ser det som en stor fördel att kunna ta hjälp av tekniken – även på ett så ”mänskligt” område som rekrytering. Vi ser datadriven rekrytering som ett mycket bra komplement till våra mer traditionella metoder – ett komplement som ger oss möjlighet att effektivisera vårt arbete och på ett enkelt sätt få till mer träffsäkra rekryteringar.

Precis som inom många andra områden, kompletterar tekniken och den mänskliga insatsen varandra på ett fantastiskt bra sätt. Därför vill vi gärna slå ett slag för datadriven rekrytering.

Andra tjänster som vi erbjuder