Second opinion

När man väljer att driva sina rekryteringsprocesser själv, utan någon extern part involverad, kan det uppstå situationer då man känner behov av att bolla sina tankar och intryck med någon utomstående. Kanske har ni kvar två till synes lika bra kandidater i slutet på processen, och känner er osäkra på vem ni ska erbjuda tjänsten? Då kan vi bistå med en second opinion, för att hjälpa er kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

Vid en second opinion gör vi, mot bakgrund av den kravprofil som gäller för tjänsten, en objektiv bedömning av en kandidats personliga egenskaper och kompetenser, så som eventuella ledaregenskaper, potential, drivkraft, motivation, personlighet och begåvning.

Processen inleds med att vi tillsammans grundligt går igenom den aktuella tjänsten och kravprofilen, och därefter de aktuella kandidaterna. Med utgångspunkt i det som framkommer guidar vi er gällande vilka kompetenser vi bör fokusera på och skräddarsyr därefter ett testpaket, för att kunna genomföra en djupare bedömning av kandidaterna.

De utvalda testerna genomförs av aktuella kandidater, som Skill U sedan träffar för en kompetensbaserad djupintervju. I samband med intervjun får kandidaten återkoppling på testresultaten som säkerställs och följs upp för att vi ska kunna bedöma i vilken utsträckning kandidaten möter krav- och kompetensprofilen.

Vi sammanställer slutligen testresultat, bedömningar och vår rekommendation, som ni som uppdragsgivare kan använda er av för att fatta ett kvalitetssäkrat beslut.

Det är vad vi kallar för second opinion.

Träffsäker rekrytering

Vi på Skill U vill uppnå en så träffsäker rekrytering som möjligt. Till vår hjälp har vi vårt verktyg där du som kund kan ta del av statistik – i realtid – om vem som har visat intresse för er jobbannons, vilket ger lärdomar och insikter kring målgruppen. Du ser hur annonserna presterar i de olika digitala kanalerna, och visningarna av de bäst presterande annonserna anpassas automatiskt. På så sätt når ni fler relevanta kandidater ju längre kampanjen ligger ute.

Parallellt med att annonserna ligger ute, samlar vi även in varumärkesstatistik om er. Den information som ni får om era kandidater hjälper er att positionera er organisation ännu bättre i framtiden. Ert varumärke får med andra ord en skjuts, samtidigt som vi säkerställer att ni får fler relevanta CV:n att välja mellan.

Vi på Skill U ser det som en stor fördel att kunna ta hjälp av tekniken – även på ett så ”mänskligt” område som rekrytering. Vi ser datadriven rekrytering som ett mycket bra komplement till våra mer traditionella metoder – ett komplement som ger oss möjlighet att effektivisera vårt arbete och på ett enkelt sätt få till mer träffsäkra rekryteringar.

Precis som inom många andra områden, kompletterar tekniken och den mänskliga insatsen varandra på ett fantastiskt bra sätt. Därför vill vi gärna slå ett slag för datadriven rekrytering.

Andra tjänster som vi erbjuder