Vi gillar Skill U:s upplägg. De är rekryterare som anpassar sig efter oss och vad vi behöver och gör verkligen allt för att det ska bli bra för oss. Allt funkade perfekt – och detta mitt i Corona pandemin. Dealen var från början att vi skulle bli nöjda och vi har verkligen direkt fått stort förtroende för Skill U. Hela processen har varit otroligt smidig. De har varit lätta att få tag på och att kommunicera med. Dessutom kan vi vara väldigt raka när det gäller våra önskemål och vad vi söker.