I dag, kära läsare, ska vi ta upp en fråga som vi vet att många av er funderar på. Nämligen, hur man skriver det perfekta CV:t. Finns det ens ett perfekt CV? Eftersom vi som arbetar med rekrytering är egna individer med egna preferenser, kan det faktiskt skilja sig lite åt vad man tycker i den här frågan. Det finns med andra ord inget exakt svar. Vi har i det här inlägget samlat våra tankar för att ge en så bred och rättvisande bild som möjligt.

Vad ska alltid finnas med?

Till att börja med måste naturligtvis kontaktuppgifter finnas med! Det kvittar hur fantastiskt ditt CV är, om vi inte kan komma i kontakt med dig. Det bästa är om både e-postadress och telefonnummer finns med – på så sätt ökar chansen att vi får tag på dig om vi skulle vilja.

Därefter bör utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet finnas med, liksom särskilda kompetenser som kan vara relevanta för tjänsten du söker. Ha i bakhuvudet att vi som jobbar med rekrytering läser många CV:n varje dag, så hjälp oss gärna – och gör dig själv en tjänst – genom att vara tydlig. Om du till exempel skriver att du har jobbat som projektledare, så är det inte säkert att det säger så mycket. Beskriv gärna vad för slags projekt det rörde sig om, storlek och omfattning på projektet, samt vad du tillförde till det. På så sätt blir det lättare för oss att snabbt se om du är en passande kandidat.

Utbildning eller arbetslivserfarenhet först?

Det finns inget självklart svar på om utbildning eller arbetslivserfarenhet bör komma först. Det handlar lite om din situation i förhållande till tjänsten du söker. Om du exempelvis är nyutexaminerad och söker ditt första jobb utifrån din utbildning, bör utbildning vara det som kommer först. Den är helt enkelt mer relevant än dina tidigare arbetslivserfarenheter som du haft innan eller parallellt med studierna. Om du i stället har jobbat 20 år inom ett specifikt yrke, och du nu söker en liknande tjänst, så är det det du bör inleda med.

Du ska alltid – oavsett vilken ordning du väljer – ange dina meriter i kronologisk ordning, där den senaste ska komma längst upp (vara det första vi läser).

Vi vill också gärna se om du har några särskilda kompetenser som är relevanta för den sökta tjänsten, exempelvis språkkunskaper, körkort eller tekniska kunskaper. Dessa får gärna stå i en egen kolumn, för tydlighetens skull. På så sätt blir de lätta för oss att hitta, utan att de tar så mycket fokus.

Vad gör jag om jag har ett glapp i CV:t?

Det tycks vara en vanligt förekommande föreställning att vi rekryterare blir misstänksamma över över glapp i CV:t, och många försöker därför dölja eller släta ut dem. Vi kan så klart inte tala för alla, men åtminstone vi på Skill U vill gärna tro att det oftast finns en naturlig förklaring. Livet händer, liksom.

Du kanske behövde en paus från vardagen och gav dig ut på en jorden-runt-resa? Eller företaget du arbetade på gick dåligt och tvingades säga upp folk, och din tjänst var en av dem som drogs in? Det behöver inte betyda att vi dömer ut dig. I stället för att försöka skyla över glappet – skriv gärna ett par rader om vad det beror på. På så sätt slipper vi gissa.

Har layouten någon betydelse?

Det korta svaret är ja! Men kanske inte på det sätt som du tror. Det som spelar roll när vi letar efter rätt kandidat, är att det går lätt att hitta det vi söker, samt vad som står i CV:t – inte hur det ser ut. Med det menar vi att du gör klokt i att skippa flashiga tabeller och cirkeldiagram och i stället fokusera på enkel- och tydlighet.

Se till att hålla CV:t överskådligt, till exempel genom att ange dina meriter i kronologisk ordning, som vi redan har nämnt. Ha inte heller alltför många kolumner, det kan bidra till att CV:t känns rörigt. Som sagt, det viktigaste är inte att du lägger tid på ett flashigt CV, utan att vi på ett enkelt sätt får en bra bild av dig som kandidat. Optimalt är att ditt CV är en till två sidor och att vi där kan få ta del av all relevant information för den aktuella tjänsten – övrig information som inte är relevant kan tonas ner.

Kom ihåg att energin och tiden du lägger ner på ett CV kan avspegla hur intresserad du är av rollen. Om du har möjlighet, låt gärna någon annan läsa igenom det du har skrivit innan du skickar i väg det. På så sätt kan eventuellt slarv eller stavfel upptäckas.

En kort sammanfattning

Nedan har vi sammanfattat vad som kan vara bra att tänka på när du skriver ditt CV.

  • Lista de kompetenser och erfarenheter du har, som stämmer överens med kraven på rollen. Med andra ord – glöm inte bort att anpassa CV:t efter tjänsten.
  • Beskriv vad dina tidigare roller har inneburit, i stället för att bara skriva vilken titel du hade.
  • Ange dina meriter och erfarenheter i kronologisk ordning.
  • Krångla inte till det! Det ska vara lätt att läsa och förstå ditt CV, så undvik information som inte tillför något i bedömningen av huruvida du är en lämplig kandidat för tjänsten.
  • Låt någon korrläsa ditt CV innan du skickar i väg det.
  • Och glöm för allt i världen inte att ange dina kontaktuppgifter!

Lycka till med ditt CV, och hör gärna av dig till oss om du vill bolla något.