I ett tidigare inlägg här på bloggen delade vi med oss av våra tankar kring vad man bör ha i bakhuvudet om man väljer att sköta sin rekrytering själv. Idag fokuserar vi på fördelarna med att ta hjälp av ett rekryteringsföretag. 

Kostsamt att anlita en rekryterare – eller att låta bli?

Rekrytering är något som hos en del uppfattas som en ”dyr” tjänst. Vi vill vända på saken och säga att det faktiskt kan vara precis tvärtom; genom att anlita en rekryteringsfirma. Istället för att själv hantera rekryteringen, så kan man faktiskt spara pengar! Det är lätt att glömma bort att den person som får i uppdrag att hantera rekryteringsprocessen inte kommer att kunna utföra sina vanliga arbetsuppgifter i samma utsträckning. Samtidigt som den lyfter sin vanliga lön – personen blir en kostnad.  

Vidare finns alltid en risk för felrekrytering, och det kan bli riktigt kostsamt för företaget. Med en professionell rekryterare minskar den risken. Ofta genomför rekryteringsföretag en mer omfattande process. Och kan på så vis upptäcka om det är något som inte riktigt klaffar med kandidaten. Vi kan minimera risken för att du anställer fel person, och på så vis kan ni spara pengar. 

Den dyrbara tiden

Och så har vi ju det här med tiden. Att rekrytera tar tid, det ska vi inte sticka under stol med. Det finns därmed en risk att rekryteringen ned prioriteras och man tar ”första bästa”. Något som snabbt kan bli rätt besvärligt. Genom att anlita någon som gör jobbet åt dig, får du en hjälpande hand som går igenom alla steg.  På så sätt säkras validiteten i rekryteringsprocessen, samtidigt som du kan lägga tiden på annat. Det som du ursprungligen är anställd för att göra, till exempel. 

Vi kan våra grejer

Hur svårt kan det vara att hitta rätt person till en tjänst, egentligen? Svårare än man tror, skulle vi vilja säga. Men med rätt kompetens, erfarenhet och kontaktvägar blir det betydligt enklare. 

Vi som arbetar med det här har så klart specialistkompetens inom rekrytering. Men även inom hur man når ut rätt till rätt kandidatgrupp vid rätt tillfälle. Och hur man skapar en kvalitetssäkrad process för varje steg i rekryteringen. Det här är ju vad vi gör 24/7.    

Vi på Skill U är dessutom väldigt måna om att lära känna och profilera våra uppdragsgivare på ett riktigt och tilltalande sätt. Eftersom vi förstår att vår process kan färga kandidaternas intryck av kundens varumärke. Vi hyser stor respekt för detta och ser till att vara ordentligt pålästa. Både om våra uppdragsgivare och om positionen som vi ska hjälpa till att tillsätta. Vi är helt enkelt företagets förlängda arm mot kandidatmarknaden och vi ser oss mer som en partner än en leverantör till företag. Behöver en hjälpande hand i rekryteringen för att spara tid och pengar. Vi jobbar inom de flesta branscher med att rekrytera specialister, bristkompetens, nyckelpersoner och chefer på alla nivåer.

Om man vill göra det själv ändå…

Även om vi, av förklarliga – och aningen partiska – skäl, förespråkar att man tar hjälp med sin rekrytering, kan det så klart finnas situationer då man inte kan eller vill göra det. Att sköta rekryteringen själv kan vara ett bra alternativ exempelvis för enklare roller där man förväntar sig en hög personalomsättning. 

För de fallen vill vi skicka med några goda råd på vägen; 

Det första är att inte döma CV:t för snabbt. Har en kandidat korta anställningar eller glapp i CV:t? Var inte rädd för att fråga varför – ofta finns det bra förklaringar. Vidare uppmuntrar vi att man tittar på potentialen hos en kandidat, i stället för att stirra sig blind på meritlistan; kunskap kan man förvärva, medan inställning och personlighet är mer permanent.  

Låt processen ta tid, stressa inte! Som vi har nämnt ovan kan felrekryteringar bli väldigt kostsamma, så se till att kandidaterna får gå igenom flera steg innan ni anställer någon.  

Slutligen; låt fler än rekryterande chef vara med och diskutera slutkandidaterna. Det är ett effektivt sätt att undvika likhetseffekten. Likhetseffekten kan du läsa mer om i vårt inlägg ”Alla kan rekrytering. Eller?”.