”Vi kan vårt eget företag och förstår tjänsten, så det är bättre att vi sköter rekryteringen själva.”

”Det är för dyrt.”

Dessa är vanligt förekommande invändningar mot att anlita en rekryteringsfirma. Och ja, jo, visst är ni experter på den egna verksamheten, och visst finns det en prislapp på en rekrytering – precis som på vilken annan tjänst som helst. Och självklart är det upp till var och en att välja hur man vill hantera den här frågan.

Med det sagt vill vi i det här inlägget belysa några av de utmaningar som kan vara bra att ha koll på om man väljer att sköta rekryteringen internt.

Varför kan vi inte bara göra det själva?

Det första vi vill ta upp, är det faktum att rekrytering är en tidskrävande process, det kommer man inte ifrån. Allt ifrån att författa en korrekt och tilltalande jobbannons, publicera den på rätt ställen och att besvara inkommande ansökningar, till att välja ut kandidater, hålla intervjuer och genomföra tester, samt att återkoppla till personer som sökt tjänsten – alla dessa delar (och några till, om vi ska vara ärliga) hör till processen.

Genom att låta rekryterande chef ha hand om allt detta, blir den personen en kostnad i form av lön, men även på grund av intäktsbortfall, till följd av att personen i fråga inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.

Men HR då – det är väl deras jobb?

Företaget kanske har en HR-avdelning – ska inte de ha hand om rekryteringen då? I den bästa av världar, ja, men vi träffar ofta företag med en egen HR-avdelning, som ändå väljer att ta in en rekryteringsfirma. Ofta är arbetsbelastningen helt enkelt för hög, och arbetstiden fylls med allt från ledarskapsfrågor, kompetensutveckling av medarbetare och arbetsrättsliga frågor till rehab och sjukärenden.

Ibland handlar det om att det som efterfrågas är komplicerade specialistroller eller chefspositioner, där erfarenhet och/eller nätverk saknas för att man ska kunna hantera rekryteringen internt.

Kostsamma felrekryteringar och lurig likhetseffekt

Utöver kostnaden vi nämnde ovan, finns risken med felrekryteringar – där kan vi snacka kostnad! Det finns undersökningar som visar att en felrekrytering kan kosta ett bolag mellan 300 000 och 700 000 kronor, samt att felrekryteringar kostar svenska företag och organisationer drygt 13 miljarder kronor – varje år! Mot bakgrund av de siffrorna kan man fråga sig om det verkligen är så dyrt att anlita en rekryteringsfirma…?

En vanlig orsak till felrekryteringar, är en enkel psykologisk funktion som vi alla har, nämligen att vi automatiskt dras till personer som påminner om oss själva på ett eller annat sätt. I rekryteringssammanhang kan det handla om att personen liknar oss själva på ett individuellt plan, och/eller ”oss” som företag eller organisation.

Vad är det som är så tokigt med det då, kan man ju undra? Lika barn leka ju bäst. Eller? Visst är det viktigt att dela de grundläggande värderingarna och målsättningarna som gäller för företaget, men när de anställda är alltför homogena så hämmas ofta utveckling och innovation. Och det vill vi ju inte.

Genom att avsätta tid för rekryteringen, samt vara uppmärksam på likhetseffekten, så ökar chanserna till en lyckad rekrytering markant.