Efter en lång tids hård prövning för oss alla, tycks det nu som att vi så sakteliga börjar komma ut i andre änden av pandemi-tunneln. Vi kan skymta ljuset, som sakta tilltar i takt med att restriktioner lättar och hävs. Vilken tid det här har varit! Alla har vi drabbats på olika sätt, och troligtvis kommer ingen av oss någonsin att glömma den här tiden.   

När vi nu börjar återgå till det normala, är det ofrånkomligt att vi funderar på hur pandemin har påverkat dels oss själva, dels samhället i stort. Inte minst arbetsmarknaden. Vad har satt spår för framtiden, finns det kanske något som har varit gynnsamt, och vad tar vi egentligen med oss av den här erfarenheten? 

En ny syn på arbete 

Det första som slår mig är att sättet att se på arbete ur perspektivet work/life balance har förändrats under den här tiden. Många har arbetat hemifrån, och har i och med det sluppit en del av vardagsstressen och har fått mer tid över till annat. Många har upplevt en högre livskvalitet, och kan till och med känna ett motstånd till att återgå till arbetsplatsen på heltid.  

Vidare har det blivit tydligt att långt fler arbetsuppgifter än vi tidigare trodde var möjligt går alldeles utmärkt att utföra hemifrån. Gemene mans användning av teknik i form av exempelvis videolösningar har fullkomligt exploderat, och för många känns det idag lika naturligt att ha ett möte via skärmen på köksbordet, som att sitta runt det gemensamma konferensbordet på kontoret. 

Företagen utmanas och tvingas anpassa sig 

Detta, att många människor har börjat omvärdera och reflektera över vad som faktiskt är viktigt, är något jag i grunden tror är positivt. Ju nöjdare våra anställda är, och ju bättre balans de har i livet, desto mer kommer det att gynna inte bara dem själva utan även verksamheten som de jobbar för. 

Ofrånkomligt kommer det att tvinga arbetsgivarna att tänka annorlunda i vissa frågor och att vara mer flexibla gällande exempelvis huruvida medarbetarna ska kunna jobba hemifrån eller inte. Detta kan nog behöva viss omställningstid, och möjligen kommer en hel del arbetsbeskrivningar behöva skrivas om. 

Hur tufft och utmanande det än har varit att gå igenom den här pandemin, så är jag en obotlig optimist och jag vill verkligen tro att det kan komma någonting gott ur den. Som till exempel en mer flexibel och i viss mån ”mänsklig” arbetsmarknad, som tillåter människor att arbeta på ett sätt som funkar för dem – utan att företaget blir lidande, naturligtvis.  

Vad tar du med dig av den här erfarenheten? På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut, i livet efter pandemin?